Foredrag

Hadi Strømmen Lile har omfattende undervisningserfaring ved flere institusjoner. I en periode jobbet han utelukkende freelance som foredragsholder og underviser (slutten av 2011 til 2014). Han er åpen for alle oppdrag og synes det er morsomt.

Foredrag om menneskerettigheter", Menneskerettighetsforedrag, foredrag, menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter og samer, minoriteter, rettssosiologi. Foredrag om menneskerettigheter, FNs menneskerettigheter. Foredrag om FNs menneskerettigheter.